14.02.20

Cooperation opportunities with Ankara University Faculty of Communication were evaluated within the scope of publicity and visibility activities of the Program.

Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı tanıtım ve görünürlük faaliyetleri kapsamında olası işbirliği olanaklarını değerlendirmek maksadıyla 14 Şubat 2020 tarihinde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesine bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.  Fakülte Dekanı Sn. Abdülrezak ALTUN ‘la yapılan görüşmede Dekan Altun fakülte bünyesinde faydalanılabilecek fiziki imkânlar ve gerçekleştirilen medya atölyeleri hakkında çeşitli bilgiler vermiştir. Fakülte bünyesinde bulunan fotoğraf, radyo, reklam, gazete, film atölyeleri ziyaret edilerek okulun iletişim konusundaki imkânları yerinde görülmüştür. Ayrıca,  medya atölyelerinde öğrenciler tarafından üretilen fotoğraf, kamu spotu, radyo spotu, broşür, dergi, haber gibi çıktılar da incelenmiştir.   

All News