Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığının Kurumsal ve İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi ihale ilanı yayımlanmıştır.