21.03.17

AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, AB Kurumlarını incelemek üzere Belçika ve Hollanda’ya çalışma ziyaretlerinde bulundu

Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanı Sn. Nedim YEŞİL ve uzmanlar; Avrupa’daki AB karar verme mekanizmalarını, AB kurumları ve aralarındaki işbirliğini, AB Genişleme ve Derinleşme süreci ile ilgili antlaşmaları incelemek amacıyla 17-23 Mayıs tarihlerinde Belçika ve Hollanda’ya çalışma ziyaretlerinde bulundu. Çalışma ziyareti kapsamında, katılımcıların Avrupa Komisyonu yetkilileri ile birebir iletişimlerini güçlendirerek gelecek IPA döneminde Komisyon ile daha verimli bir işbirliği içinde bulunmaya yönelik görüşmeler yapıldı. Ayrıca ilgili Komisyon birimlerinden IPA II programlama döneminin içeriğine, durumuna, proje başvuru ve finansman süreçlerine yönelik bilgi alındı. Ghent Üniversitesi tarafından AB kurumları ve karar verme mekanizmaları konularında eğitim, DG REGIO fonksiyonları ve aktivitelerine yönelik toplantı, DG NEAR tanıtımı ve IPA II dönemi temas noktaları, ana özellikleri, IPA I ile arasındaki farklılıklar, INEA ile akıllı ulaşım sistemleri konusunda toplantı ve sunumlar gerçekleştirildi.

Ziyaretin Hollanda kısmında ise, IPA II dönemindeki ulaştırma sektörü aktivitelerine yönelik eğitimler alındı. Ziyaretin son kısmında eğitimlerde teorisi öğrenilen konular yenilik test merkezleri ve Eindhoven Teknik Üniversitesi’ne yapılan teknik geziler ile pratiğe dönüştürüldü. Ulaştırma sektörü aktivitelerine yönelik erişilebilir ve kapsamlı kentsel ulaşım, akıllı ulaşım sistemleri, akıllı mobilite ve trafik modelleme konularında eğitimler, RWS (Rijkswaterstaat) yenilik test merkezine teknik gezi ve Eindhoven Teknik Üniversitesi teknik gezisi gerçekleştirildi.

 

Tüm Haberler