04.03.19

Halkali-Kapikule Demiryolu Hatti Projesine İlişkin İkili Anlaşma İmza Töreni

Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı kapsamında finanse edilecek olan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesinin ikili finansman anlaşması Ulaştırma Bakanımız Mehmet Cahit TURHAN ve AB Komiseri Violeta BULC tarafından 28 Şubat 2019 tarihinde İstanbul’da  imzalanmıştır.

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından IPA II Döneminde gerçekleştirilecek en büyük altyapı projesidir.

Projeye tahsis edilen IPA fonu ülkemize IPA II Döneminde tahsis edilen toplam fonun yaklaşık %8’ini, Ulaştırma Sektörüne tahsis edilen fonun ise yaklaşık %76’sını oluşturmaktadır.

Bütçesel büyüklüğü ve teknik özelliklerinin yanı sıra ülkemizin Bulgaristan sınırından İstanbul’a kadar uzanan güzergâhıyla, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı projesi coğrafi anlamda Türkiye’nin AB‘ye bağlanmasını sembolize etmektedir. Özellikle AB ve Türkiye’yi birbirine doğrudan bağlayan hatların geliştirilmesi her iki taraf için de stratejik öneme sahip olup, TEN-T koridorlarına uygun olarak AB – Türkiye – Asya demiryolu bağlantısını sağlayacak olan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı projesi bu anlamda özel bir öneme sahiptir.

Projenin tamamlanması ile birlikte Halkalı-Kapıkule arasında 231 km’lik güzergahta, çift hatlı, 200 km/saat hızında, yolcu ve yük taşıma amaçlı bir hızlı tren hattı inşa edilmiş olacaktır.

Tüm Haberler