“Daha dengeli, verimli,
emniyetli, erişilebilir ve sürdürülebilir
bir ulaştırma için iş başındayız.”

6 Soruda Ulaştırma Operasyonel Programı

NE

Ulaştırma Operasyonel Programı (UOP), Katılım Öncesi Mali İşbirliği (IPA I) kapsamı ve Bölgesel Gelişme bileşeni altında, ulaştırma altyapı yatırımlarına sağlanan fonun yönetimi amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanmış, 7 Aralık 2007’de Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır. UOP, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik için geçiş sürecinde, ülkedeki ulaşımın çok yönlü hale gelmesi, ulaştırma alanında daha dengeli, güvenli, verimli ve rasyonel bir taşımacılığın hayata geçmesi için önemli bir işlev üstlenmektedir.

NASIL

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik için gerçekleştireceği uyum çalışmaları bağlamında, 2007 ile 2013 yıllarını kapsaması planlanan UOP projeleri iki ana hat üzerinde yürümektedir. Bunlardan biri altyapı yatırımları, diğeri ise teknik destek çalışmalarıdır. IPA I’de demiryolu ve liman altyapısının güçlendirilmesi ile teknik destek çalışmalarına öncelik verilmiştir. Bu öncelikler bağlamında da şu tedbirler belirlenmiştir:
Mevcut ve gelecek TEN-T demiryolu hatlarında yeni yapım ve rehabilitasyon, gelecek TEN-T üzerinde gerekli multimodal hinterland bağlantılarıyla birlikte yeni limanların yapımı.

NEREDE

Program tüm Türkiye’yi kapsamaktadır. IPA I dönemindeki altyapı yatırımları üç altyapı projesinde yoğunlaşmıştır. Bu projeler; Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu (415 km ) , Samsun-Kalın (Sivas) Demiryolu (378 km) ve Ankara’dan İstanbul’a ulaşan Yüksek Hızlı Tren hattının Gebze-Köseköy bölümü (56 km).

NE ZAMAN

Ulaştırma Operasyonel Programı 7 Aralık 2007 tarihinde onaylandı ve 2007 ile 2013 yılları arasını kapsaması kararlaştırıldı. Program 2017 sonunda kapanacak ve 2014 – 2020 yıllarını kapsayan ULAŞTIRMA SEKTÖREL OPERASYONEL PROGRAMI IPA II dönemi fonlarının kullanımı başlayacaktır.

KİM / KİMLER

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, IPA kapsamında Program Otoritesi olarak belirlenmiştir. 1 Kasım 2011 tarihli ve 655 sayılı KHK ile bakanlık bünyesinde Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü kuruldu, 5 Aralık 2011 tarihli Bakanlık Makam Oluru ile “IPA Koordinasyon ve Uygulama Birimi” adı geçen Genel Müdürlük altında “Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı” adını aldı.