TÜM İHALELERİhaleler

 

İHALE ARAMA

VERGİ MUAFİYETİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
IPA II (2014-2020) Döneminde Ulaştırma Program Otoritesi ve Nihai Faydalanıcıların Güçlendirilmesi için Teknik Destek

Referans:EuropeAid/139809/IH/SER/TR

Yayınlama Tarihi:31.07.2018

Güncelleme Tarihi:22.06.2020

Tür:Hizmet Alımı

Durum:Kapalı

Program:Üyelik Sürecindeki Ülkeler / Yeni Üye Ülkeler

Coğrafi Bölge:Türkiye