TÜM İHALELERİhaleler

 

İHALE ARAMA

VERGİ MUAFİYETİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Türkiye Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) İçin Ulaştırma Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) Kurulması Projesi

Referans:EuropeAid/137243/IH/SER/TR

Yayınlama Tarihi:15.06.2015

Güncelleme Tarihi:01.01.2016

Tür:Hizmet Alımı

Durum:Kapalı

Program:Katılım Öncesi Ülkeler / Yeni Üye Ülkeler

Coğrafi Bölge:Türkiye