TÜM İHALELERİhaleler

 

İHALE ARAMA

VERGİ MUAFİYETİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Türkiye'nin Ulaştırma Mevzuatının Analizi

Referans:EuropeAid/140270/IH/SER/TR

Yayınlama Tarihi:10.05.2019

Güncelleme Tarihi:07.07.2020

Tür:Hizmet Alımı

Durum:Ön Duyuru

Program:Katılım Öncesi Ülkeler / Yeni Üye Ülkeler

Coğrafi Bölge:Türkiye