TÜM İHALELERİhaleler

 

İHALE ARAMA

VERGİ MUAFİYETİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı'nın Kurumsal ve İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi

Referans:EuropeAid/140068/IH/SER/TR

Yayınlama Tarihi:28.01.2019

Güncelleme Tarihi:05.03.2020

Tür:Hizmet Alımı

Durum:Kapalı

Program:Üyelik Sürecindeki Ülkeler / Yeni Üye Ülkeler

Coğrafi Bölge:Türkiye