YAPIM PROJELERİ

Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattının Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu Projesi

Projenin İş Kapsamı: Irmak-Karabük-Zonguldak demiryolu hattı; 415 kilometre uzunluğunda, tek hatlı, sinyalizasyonsuz ve elektrifikasyonsuzdur. Proje kapsamında hattın rehabilitasyonu, sinyalizasyonu ve telekomünikasyonu yapılacaktır. Proje 2 faza bölünmüştür. 1. Faz Zonguldak- Karabük kısmı (124 kilometre ana hat), 2. Faz ise Karabük – Irmak kısmını (291 kilometre ana hat) içermektedir.


PROJE KÜNYESİ

Projenin Adı: Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattının Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu Projesi (Rehabilitation & Signalization of Irmak-Karabük-Zonguldak Railway Line)

Faydalanıcı Kurum: TCDD

AB Mali Katkısı: 188 Milyon Euro
Toplam Proje Tutarı: 228 Milyon Euro

Yapım Sözleşmesi
Yüklenici Firma: Yapı Merkezi İnşaat Sanayi A.Ş., MÖN İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişimi

Sözleşme Tarihi: 14.12.2011
İş Başlama Tarihi: 25.01.2012
Sözleşmeye göre Geçici Kabul Tarihi: Kısım 1: 15.12.2015 – Kısım 2: 29.11.2016

Müşavirlik Sözleşmesi
Yüklenici Firma: Tecnica y Proyectos, S.A. (TYPSA), Safege
Sözleşme Tarihi: 04.01.2012
İş Başlama Tarihi: 10.01.2012
Sözleşmeye göre İşin Bitiş Tarihi: 15.11.2017
Bitiş Tarihi: 2016


HAT KÜNYESİ

Hattın Operasyonel Amacı: Toplu Yolcu ve Yük Taşımacılığı
Hat Uzunluğu: 415 Kilometre
Hat Karakteristiği: Tek Hat
İstasyon Sayısı: 31 (+ 25 adet durak)
Operasyonel Tren Hızı: Maksimum 120 Kilometre / Saat

Samsun-Kalın Demiryolu Hattının Modernizasyonu Projesi

Proje İş Tanımı: Samsun – Kalın demiryolu hattı; 378 kilometre uzunluğunda, tek hatlı, sinyalizasyonsuz ve elektrifikasyonsuzdur. Proje kapsamında hattın rehabilitasyonu ve sinyalizasyon sistemlerinin entegrasyonu yapılacaktır.

Bu hat, Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle 2015’te yenilenmeye başladı. Toplam 259 milyon Euro’ya mal olacak Samsun-Kalın Demiryolu Hattının Yenilenmesi Projesi’nin 220 milyon avroluk bölümü Avrupa Birliği hibesi, 39 milyon avroluk bölümü ise Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarıyla finanse edilecek. Proje, AB hibeleriyle, AB sınırları dışında gerçekleştirilen en büyük meblağlı proje olma özelliğini taşıyor.

Yapımını Çelikler, Gülermak ve AZD İş Ortaklığı Firmasının gerçekleştirdiği proje halen yapım aşamasında.

PROJE KÜNYESİ

Adı: Samsun-Kalın Demiryolu Hattının Yenilenmesi Projesi
Faydalanıcı Kurum: TCDD
AB Mali Katkısı: 225 Milyon Euro
Toplam Proje Tutarı: 259 Milyon Euro

Yapım Sözleşmesi
Yüklenici Firma: Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. liderliğinde, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ve AZD Praha s.r.o Ortak Girişimi
Sözleşme Tarihi: 12.06.2015
İş Başlama Tarihi: 26.06.2015
Sözleşmeye Göre İşin Bitiş Tarihi: 11.12.2017

Müşavirlik Sözleşmesi
Yüklenici Firma: UBM Uluslararası Birleşmiş Müşavirler Müşavirlik Hizmetleri A.Ş., Ingenieria y Economia del Transporte S.A. (INECO), Mott MacDonald Limited
Sözleşme Tarihi: 04.09.2015
İş Başlama Tarihi: 09.09.2015
Sözleşmeye Göre İşin Bitiş Tarihi: 09.07.2019

HAT KÜNYESİ

Hattın Operasyonel Amacı: Toplu Yolcu ve Yük Taşımacılığı
Hat Uzunluğu: 378 Kilometre
Hat Karakteristiği: Tek Hat
İstasyon Sayısı: 41
Hat Kapasitesi: 54 tren
Operasyonel Tren Hızı: 30-40 Kilometre / Saat (ortalama) Maksimum Hız: 120 Kilometre/Saat

Ankara-İstanbul YHT Projesi Köseköy-Gebze Kesiminin Rehabilitasyonu ve Yeniden İnşaası Projesi

Ankara-İstanbul Tren Hattının Köseköy-Gebze Kesiminin Rehabilitasyonu ve Yeniden İnşası Projesi

Proje İş Kapsamı: Köseköy-Gebze demiryolu hattı yaklaşık 56 kilometre uzunluğunda ve çift hatlı, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattının yoğun kesimlerinden biridir. Proje kapsamında hattın altyapısı ve üstyapısının inşasının yanı sıra hattın elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyonu gerçekleştirilecektir.

Hat Temmuz 2014’te işletmeye açıldı ve yolcuların yoğun ilgisiyle Yüksek Hızlı Tren Ankara – İstanbul arasında çalışmaya devam ediyor.


PROJE KÜNYESİ

Projenin Adı: Ankara-İstanbul Tren Hattının Köseköy-Gebze Kesiminin Rehabilitasyonu ve Yeniden İnşası (Rehabilitation & Re-Construction of Köseköy-Gebze Section of Ankara-İstanbul High Speed Railway Line)

AB Mali Katkısı: 136 Milyon Euro 
Toplam Proje Tutarı: 201 Milyon Euro

Faydalanıcı Kurum: TCDD

Yapım Sözleşmesi
Yüklenici Firma: Salini Costruttori S.p.A. - Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. - G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A.

Sözleşme Tarihi: 14.10.2011
İş Başlama Tarihi: 25.11.2011
Sözleşmeye göre Geçici Kabul Tarihi: 30.11.2016

Müşavirlik Sözleşmesi
Yüklenici Firma: ILF Mühendislik ve Teknik Dan. Taah. Ve Ticaret Ltd. Şti., ILF Beratendelngenieure ZT GmbH, Obermeyer Planen Beraten GmbH, Optim Obermeyer Proje Tek. Bilgi İşlem Merk. A.Ş. ve Neti Dan. İnşaat Ltd. Şti. Konsorsiyumu

Sözleşme Tarihi: 31.10.2011
İş Başlama Tarihi: 14.11.2011
Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Kasım 2018


HAT KÜNYESİ (Köseköy - Gebze)

Hattın Operasyonel Amacı: Toplu Yolcu Taşımacılığı
Hat Uzunluğu: 56 Kilometre
Hat Karakteristiği: Çift Hat, Elektrikli, İşaretlenmiş
İstasyon Sayısı: 19
Hat Kapasitesi: Günde 60 Tren
Operasyonel Tren Hızı: 250 kilometre / Saat (Köseköy – Gebze 160 Kilometre / Saat maksimum tasarım hızı)

TEKNİK DESTEK PROJELERİ

Ulaştırma Bakanlığı ABYD ve Nihai Faydalanıcıların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi için Teknik Destek-II Projesi

Proje ile IPA-I dönemi Başkanlığımız çalışmalarına ilişkin teknik ve idari kapasitenin arttırılması, proje uygulamalarına yönelik izleme faaliyetlerinin desteklenmesi, gerekli eğitimlerin sağlanması ve IPA I dönemi kapanış çalışmalarının yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Faydalanıcı Kurum: AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı

Yüklenici Firma: ECORYS Consulting and Engineering Ltd., Ecorys Nederland B.V., Louis Berger SAS. Konsorsiyumu

Sözleşme Tarihi: 25.11.2016

İş Süresi: 13 ay

İş Başlama: 25.11.2016

Sözleşmeye Göre İş Bitiş Tarihi: 25.12.2017

Proje Bütçesi: 1.227.000 Euro

Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Ulaştırma Ana Planı Projesi

Ekonomik ve sosyal beklentilere uygun, jeo-stratejik konum ve uluslararası ulaşım koridorları ile entegre, güvenli, süratli, etkili, teknolojik gelişmelere uygun bir ulaştırma sistemi tesis edilmesi için gerekli hukuki, idari, teknik, fiziki ve insan gücü altyapısına ilişkin güncel ve ileriye dönük veri tabanı ile projeleri içeren Ulaştırma Ana Planını hazırlamaktır.

Faydalanıcı Kurum: Strateji Geliştirme Başkanlığı

Yüklenici Firma: EGIS International, Panteia, Atkins, WYG Türkiye, Armada and Systema Konsorsiyumu

Sözleşme Tarihi: 14.10.2015

İş Süresi: 25 ay

İş Başlama: 15.11.2015

Sözleşmeye Göre İş Bitiş Tarihi: 15.11.2017

Proje Bütçesi: 7.490.000 Euro

Operasyonel Kapasitenin Güçlendirilmesi için Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri Yoluyla Ulaştırma OP Projelerinin İhale ve Uygulamasına Teknik Destek Projesi Çerçeve Sözleşmesi

Proje ile Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamındaki ihale ve sözleşme yönetimi çalışmalarına ilişkin teknik ve idari kapasitenin arttırılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında üç kategoriye yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri gerçekleştirilecektir. Bu kategoriler, ihale uygulamaları ve sonuçlandırılması, yapım işi ve hizmet alımı sözleşmelerinin yönetimi ve gözetimi, ABYD personeli, iç denetim birimi ve diğer nihai faydalanıcılara yönelik eğitim sunulmasıdır.

Faydalanıcı Kurum: AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı

Yüklenici Firma: ARS Progetti S.p.A. liderliğindeki Konsorsiyum

Sözleşme Tarihi: 09.09.2016

İş Süresi: 7 ay (kesin süre değildir)

İş Başlama: 28.09.2016

Sözleşmeye Göre İş Bitiş Tarihi: 28.04.2017 (kesin tarih değildir)

Proje Bütçesi: 273.300 Euro

2014-2020 Dönemi Programlamasının Hazırlanması ve Güçlendirilmesi için Program Otoritesine Teknik Destek Projesi

Proje ile IPA-II dönemi programlama çalışmalarına ilişkin teknik ve idari kapasitenin arttırılması amaçlanmaktadır. Proje iki aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar, faydalanıcılara eğitim verilmesi ve IPA-II dönemi proje havuzunda yer alan projelerin ihale dokümanlarının hazırlanmasıdır.

Faydalanıcı Kurum: AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı

Yüklenici Firma: Ecorys Consulting and Engineering Ltd., Ecorys Netherland B.V., Louis Berger SAS, PwC Danışmanlık Hizmetleri A.Ş ve PwC EU Services EESV Konsorsiyumu

Sözleşme Tarihi: 06.06.2016

İş Süresi: 18 Ay

İş Başlama: 06.06.2016

Sözleşmeye Göre İş Bitiş Tarihi: 06.12.2017

Proje Bütçesi: 2.766.500 Euro

Türkiye Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) İçin Ulaştırma Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) Kurulması Projesi

Ülkemizin TEN-T ağına dâhil olan ulaştırma hat ve tesislerinde uygulanmak üzere gerçekleştirilecek olan proje kapsamında:

  • Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı bir sistemin tesis edilmesi,

  • Tüm ulaştırma modlarında AB ile uyumlu ve sürdürülebilir bir şekilde ulaştırma istatistiklerinin ve verilerinin toplanması, analizi ve raporlanması,

  • TEN-T ağına dâhil olan ulaştırma hatlarımızı ve bu hatlara yönelik tüm teknik bilgileri içeren Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı bir bilgi yönetim sistemi oluşturulması,

  • Sistemin içeriğinde; Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarda yapımı devam eden, tamamlanmış ya da planlanan tüm projelerimizin yer alması,

  • Tüm verilerin değerlendirilmesine, raporlanmasına ve karar alıcılara öneriler sunulmasına olanak veren bir sistemin tesis edilmesi işleri bulunmaktadır.

Faydalanıcı Kurum: Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü ( Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı )

Yüklenici Firma: IDOM Ingenieria Y Consultoria, S.A.U. Dornier Consulting International GMBH Konsorsiyumu

Sözleşme Tarihi: 16.06.2016

İş Süresi: 18 Ay

İş Başlama: 16.06.2016

Sözleşmeye Göre İş Bitiş Tarihi: 16.12.2017

Proje Bütçesi: 2.092.430 Euro

Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri için Teknik Destek – II Projesi

Proje ile Ulaştırma Operasyonel Programının ve Program altında sürdürülen projelerin farkındalığını artırabilmek için internet sitesi, medya platformlarının yanı sıra seminer ve konferansların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Faydalanıcı Kurum: AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı

Yüklenici Firma: Norm Consulting Danışmanlık A.Ş, Particip GmbH ve European Service Network S.A./N.V. Konsorsiyumu

Sözleşme Tarihi: 09.12.2016

İş Süresi: 12 Ay

İş Başlama: 09.12.2016

Sözleşmeye Göre İş Bitiş Tarihi: 09.12.2017

Proje Bütçesi: 914.625 Euro

TAMAMLANAN PROJELER

Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri için Teknik Destek Projesi

Bu projenin kapsamı, AB’nin tanıtım ve bilgilendirme rehberine paralel olarak UDHB’ye tanıtım ve bilgilendirme aktiviteleri konusunda yardımcı olmak ve Ulaştırma Operasyonel Programı’nın “Türkiye ve Avrupa Birliği’nin, verimli ve dengeli bir ulaştırma sistemini korurken, aynı anda gelecekteki Trans-Avrupa Demiryolu Ağları (TEN-T) üzerinde güvenliği ve çok modlu bir ulaştırmayı sağlayacak bir ulaştırma altyapısı kurmayı ve geliştirmeyi hedefleyen ortak amacı olduğu” mesajını halka göstermek konusunda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na yardımcı olmaktır.

Faydalanıcı Kurum: UDHB/AB Yatırımlar Dairesi Başkanlığı

Yüklenici Firma: DIADIKASIA Business Consultants S.A (GR), Mercury 360 Communications (RO), IMC (GR), Louis Berger (FR), NetvizyonMediaPark (TR), LST Yazılım Elektronik ve İletişim Teknolojileri Ticaret Limited Sirketi (TR) Konsorsiyumu

Sözleşme Tarihi: 01.11.2011

İş Süresi: 48 ay 15 gün

İş Başlama: 15.11.2011

Sözleşmeye Göre İş Bitiş Tarihi: 30.11.2015

Proje Bütçesi: 1.866.100 Euro

Ulaştırma Bakanlığı IPA Birimi ve Nihai Faydalanıcıların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi

Projenin kapsamı; ulaştırma sektöründe Avrupa Birliği mali yardımlarını kullanarak, AB mevzuatıyla uyumlu Ulaştırma Operasyonel Program öncelik ve tedbirlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve uygulanması için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesidir. Bu nedenle, Ulaştırma Operasyonel Programı yürütmekten sorumlu Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü bünyesindeki AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı’nın ihtiyaç duyduğu idari teknik ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi ve AB fonlarını yönetmekteki tecrübe eksikliğinin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Faydalanıcı Kurum: AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı

Yüklenici Firma: SWECO A.S, Sweco Mühendislik Müşavirlik ve Tasarım Ltd. Şti., GOPA Consultants, IRD Engineering Konsorsiyumu

Sözleşme Tarihi: 20.10.2011

İş Süresi: 58 Ay

İş Başlama: 15.11.2011

Sözleşmeye Göre İş Bitiş Tarihi: 15.09.2016

Proje Bütçesi: 7.520.044 Euro